divendres, 1 de desembre del 2017

Proves lliures per a l'obtenció del títol de l’ESO i del certificat de formació instrumental per a més grans de 18 anys 2018

Referència: DOGC núm. 7509 (01/12/2017)
Departament: Ensenyament
RESOLUCIÓ ENS/2774/2017, de 3 de novembre, per la qual es convoquen les proves lliures per a l'obtenció del títol de graduat/ada en educació secundària obligatòria i per a l'obtenció del certificat de formació instrumental per a persones de més de 18 anys, corresponents a l'any 2018.
Enllaç: convocatòria.