dissabte, 23 de gener de 2010

Organització proves lliures títol GESO per a majors de 18 anys

Referència: DOGC núm. 5551 - 22/01/2010
Departament: Educació
ORDRE EDU/18/2010, de 15 de gener, d'organització de les proves lliures per a l'obtenció del títol de graduat/ada en educació secundària obligatòria per a persones majors de divuit anys. (Pàg. 3651)