dijous, 28 de gener del 2010

Normes de preinscripció i matrícula de l'alumnat per al curs 2010-11

Referència: DOGC núm. 5555 - 28/01/2010
Departament: Educació RESOLUCIÓ EDU/107/2010, de 27 de gener, per la qual s'aproven les normes de preinscripció i matrícula de l'alumnat als centres educatius per al curs 2010-2011 en els ensenyaments sufragats amb fons públics d'educació infantil, d'educació primària, d'educació secundària obligatòria, de batxillerat, de formació professional, de programes de qualificació professional inicial (PQPI) realitzats pel Departament d'Educació, artístics, esportius, d'idiomes o d'educació d'adults. (Pàg. 5156)