dimarts, 9 de maig del 2017

Cicle formatiu de grau superior d'animació sociocultural i turística

Referència: DOGC núm. 7365 (09/05/2017)
Departament: Ensenyament
ORDRE ENS/73/2017, de 26 d'abril, per la qual s'estableix el currículum del cicle formatiu de grau superior d'animació sociocultural i turística.
Enllaç: currículum.