divendres, 2 de juny del 2017

Cicle formatiu de grau superior de transport i logística

Referència: DOGC núm. 7383 (02/06/2017)
Departament: Ensenyament
ORDRE ENS/104/2017, de 25 de maig, per la qual s'estableix el currículum del cicle formatiu de grau superior de transport i logística.
Enllaç: currículum.