dimecres, 25 d’octubre del 2017

Cicle formatiu de grau superior de Laboratori Clínic i Biomèdic

Referència: DOGC núm. 7480 (24/10/2017)
Departament: Ensenyament
ORDRE ENS/238/2017, de 17 d'octubre, per la qual s'estableix el currículum del cicle formatiu de grau superior de Laboratori Clínic i Biomèdic.
Enllaç: currículum.