divendres, 25 de novembre de 2011

Itineraris personals d'inserció i programes d'orientació i suport a la inserció

Referència: DOGC núm. 6012 - 24/11/2011
Departament: Empresa i Ocupació
ORDRE EMO/316/2011, de 13 d'octubre, de modificació de l'Ordre TRE/560/2009, de 22 de desembre, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la realització d'actuacions de la Xarxa d'orientació per a l'ocupació i s'obre la convocatòria anticipada per a l'any 2010 per a la concessió d'ajuts i subvencions d'itineraris personals d'inserció i programes d'orientació i suport a la inserció de col·lectius en situació de major vulnerabilitat. (Pàg. 59884)