divendres, 4 de novembre del 2016

Cicle formatiu de grau superior de producció d'audiovisuals i espectacles

Referència: DOGC núm. 7240 (04/11/2016)
Departament: Ensenyament
ORDRE ENS/291/2016, de 25 d'octubre, per la qual s'estableix el currículum del cicle formatiu de grau superior de producció d'audiovisuals i espectacles.
Enllaç: currículum.