divendres, 11 de novembre de 2016

Programa Treball i Formació

Referència: DOGC núm. 7243 (09/11/2016)
Departament: Treball, Afers Socials i Famílies
ORDRE TSF/296/2016, de 2 de novembre, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions per al programa de Treball i Formació.