dimecres, 9 de novembre del 2016

Programa Erasmus + i projectes de mobilitat formativa i de cooperació europea

Referència: DOGC núm. 7243 (09/11/2016)
Departament: Ensenyament
RESOLUCIÓ ENS/2480/2016, de 27 d'octubre, per la qual es crea el Programa Erasmus + i projectes de mobilitat formativa i de cooperació europea, en els ensenyaments de formació professional i de règim especial.
Enllaç: programa.