dimarts, 6 de juny del 2017

Calendari escolar 2017-18

Referència: DOGC núm. 7384 (06/06/2017)
Departament: Ensenyament
ORDRE ENS/108/2017, d'1 de juny, per la qual s'estableix el calendari escolar del curs 2017-2018 per als centres educatius no universitaris de Catalunya.
Enllaç: calendari.