dijous, 15 de juny del 2017

Generació Plurilingüe (GEP): aprendre llengües estrangeres a través de les matèries

Referència: DOGC núm. 7391 (15/06/2017)
Departament: Ensenyament
RESOLUCIÓ ENS/1363/2017, de 7 de juny, per la qual es crea el programa d'innovació pedagògica "Generació Plurilingüe (GEP): aprendre llengües estrangeres a través de les matèries”.
Enllaç: programa.