dijous, 6 de juliol del 2017

Cicle formatiu de grau mitjà de Fabricació i Ennobliment de Productes Tèxtils

Referència: DOGC núm. 7406 (06/07/2017)
Departament: Ensenyament
ORDRE ENS/139/2017, de 26 de juny, per la qual s'estableix el currículum del cicle formatiu de grau mitjà de Fabricació i Ennobliment de Productes Tèxtils.
Enllaç: currículum.