dilluns, 4 de setembre del 2017

"Avancem: Ensenyament i Aprenentatge integrat de les llengües”

Referència: DOGC núm. 7447 (04/09/2017)
Departament: Ensenyament
RESOLUCIÓ ENS/2094/2017, de 28 d'agost, per la qual es crea el programa d'innovació pedagògica "Avancem: Ensenyament i Aprenentatge integrat de les llengües”.
Enllaç: contingut.