dimecres, 20 de setembre del 2017

Programa Tecnologies Digitals per a l'Aprenentatge 2017-18

Referència: DOGC núm. 7457 (19/09/2017)
Departament: Ensenyament
RESOLUCIÓ ENS/2185/2017, de 13 de setembre, per la qual es crea el programa d'innovació pedagògica Tecnologies Digitals per a l'Aprenentatge i s'obre convocatòria pública per a la selecció de centres educatius interessats a formar-ne part a partir del curs 2017-2018.