dissabte, 2 de setembre del 2017

Nou concepte retributiu per al professorat que imparteix ensenyaments concertats

Referència: DOGC núm. 7445 (31/08/2017)
Departament: Ensenyament
ACORD GOV/122/2017, de 29 d'agost, sobre la creació d'un nou concepte retributiu per al professorat que imparteix ensenyaments concertats.
Enllaç: acord.