dijous, 14 de setembre del 2017

Programes de formació i inserció 2017-18

Referència: DOGC núm. 7454 (14/09/2017)
Departament: Ensenyament
RESOLUCIÓ ENS/2161/2017, de 5 de setembre, per la qual s'obre el procediment de convocatòria pública per a la concessió de subvencions a centres educatius, per al desenvolupament de programes de formació i inserció per al curs 2017-2018 (ref. BDNS 361901).
Enllaç: contingut.