dimecres, 26 de setembre de 2007

Convocatòria escoles tallers i cases d’oficis (comarca del Gironès)

Referència: DOGC núm. 4974 - 25/09/2007
Departament: Treball
RESOLUCIÓ TRE/2799/2007, de 13 de setembre, de convocatòria per als anys 2007-2009, per a la concessió de subvencions per al desenvolupament de programes d'escoles taller i cases d'oficis en l'àmbit de la comarca del Gironès. (Pàg. 31536)
Termini: 15 dies comptadors des de l'endemà de la publicació