dimarts, 4 de setembre de 2007

Subvencions centres privats escolarització de 0 a 3 anys

Departament: Educació
ORDRE EDU/305/2007, de 2 d'agost, per la qual es convoca concurs públic per a la concessió de subvencions destinades a l'escolarització d'infants de zero a tres anys en centres de titularitat privada sense finalitat de lucre. (Pàg. 29314)
Termini: del 3 de setembre fins al 17 de setembre de 2007.
Import de la subvenció: 800 euros per alumne/curs.