dimecres, 5 de setembre de 2007

Programa d'inserció laboral de persones amb disminució i amb dificultats

Referència: DOGC núm. 4960 - 03/09/2007
Departament: Treball
ORDRE TRE/307/2007, de 23 de juliol, per la qual es modifica l'Ordre TRI/378/2006, de 19 de juliol, per la qual s'aproven les bases reguladores que han de regir el programa d'inserció laboral de persones amb disminució i persones amb dificultats d'inserció laboral, i s'obre la convocatòria per a la presentació de sol·licituds per a l'any 2007 per a la concessió d'aquestes subvencions. (Pàg. 29537)
Termini: fins el dia 15 de setembre de 2007.
Import de la subvenció: veure els detalls de cada cas.