dilluns, 10 de setembre de 2007

Subvencions guarderies infantils laborals

Referència: DOGC núm. 4965 - 10/09/2007
Departament: Treball
ORDRE TRE/314/2007, de 6 d'agost, per la qual s'estableixen les bases reguladores de les subvencions destinades al sosteniment de les guarderies infantils laborals i s'obre la convocatòria per a la presentació de sol•licituds per a l'any 2007. (Pàg. 29828)
Termini: 20 dies hàbils comptats des de l'endemà de la publicació d'aquesta Ordre al DOGC.
Import de la subvenció: veure els detalls de cada cas.