dilluns, 3 de setembre de 2007

Subvencions centres concertats acollida alumnat estranger

Referència: DOGC núm. 4956 - 28/08/2007
Departament: Educació
ORDRE EDU/304/2007, de 20 de juliol, per la qual es convoca concurs públic per a la concessió de subvencions als centres privats concertats per al suport a l'acollida i a l'aprenentatge de la llengua catalana, destinat a l'alumnat estranger de nova incorporació al sistema educatiu. (Pàg. 28899)
Termini: fins al 28 de setembre de 2007.
Import de la subvenció: Entre 9 i 15 alumnes 12.000 euros. Més de 15 alumnes 18.000 euros.

1 comentari:

elbaile ha dit...

¿Como es que solo publicas una sola entrada? lo menos tendrias que publicar dos o tres.