dilluns, 8 d’octubre de 2012

Currículum del cicle formatiu de grau mitjà de soldadura i caldereria

Referència: DOGC núm. 6228 (08/10/2012)
Departament: Ensenyament
DECRET 112/2012, de 2 d'octubre, pel qual s'estableix el currículum del cicle formatiu de grau mitjà de soldadura i caldereria.
Enllaç: currículum.