dimecres, 24 d’octubre de 2012

Currículum del cicle formatiu de grau mitjà de forneria, pastisseria i confiteria

Referència: DOGC núm. 6236 (19/10/2012)
Departament: Ensenyament
DECRET 126/2012, de 16 d'octubre, pel qual s'estableix el currículum del cicle formatiu de grau mitjà de forneria, pastisseria i confiteria.
Enllaç: currículum.