dijous, 18 d’octubre de 2012

Bases i convocatòria de diversos programes de subvenció adreçats a centres educatius privats 2012-13

Referència: DOGC núm. 6235 (18/10/2012)
Departament: Ensenyament
ORDRE ENS/309/2012, de 5 d'octubre, per la qual s'aproven les bases generals i les bases específiques de diversos programes de subvenció adreçats a centres educatius privats, i s'obre la convocatòria pública corresponent al curs acadèmic 2012-2013.
Programa A: Subvencions destinades a l’escolarització d’infants de zero a tres anys.
Programa B: Subvencions destinades al finançament de despeses de personal dels serveis de menjador, esbarjo i transport dels centres educatius concertats d’educació especial.
Enllaç: bases i convocatòria.