dimecres, 17 d’octubre de 2012

Currículum del cicle formatiu de grau mitjà de mecanització

Referència: DOGC núm. 6233 (16/10/2012)
Departament: Ensenyament
DECRET 119/2012, de 9 d'octubre, pel qual s'estableix el currículum del cicle formatiu de grau mitjà de mecanització.
Enllaç: currículum.