divendres, 12 d’octubre del 2012

Currículum del cicle formatiu de grau superior de química industrial

Referència: DOGC núm. 6231 (11/10/2012)
Departament: Ensenyament
DECRET 115/2012, de 9 d'octubre, pel qual s'estableix el currículum del cicle formatiu de grau superior de química industrial.
Enllaç: currículum.