divendres, 5 d’octubre del 2012

Currículum del cicle formatiu de grau mitjà de planta química

Referència: DOGC núm. 6227 (05/10/2012)
Departament: Ensenyament
DECRET 109/2012, de 2 d'octubre, pel qual s'estableix el currículum del cicle formatiu de grau mitjà de planta química.
Enllaç: currículum.