dijous, 3 d’agost del 2017

Cicle formatiu de grau superior de vestuari a mida i d'espectacles

Referència: DOGC núm. 7425 (02/08/2017)
Departament: Ensenyament
ORDRE ENS/183/2017, de 26 de juliol, per la qual s'estableix el currículum del cicle formatiu de grau superior de Vestuari a Mida i d'Espectacles.
Enllaç: currículum.