dimecres, 2 d’agost del 2017

Cicle formatiu de grau superior d'organització i control d'obres de construcció

Referència: DOGC núm. 7425 (02/08/2017)
Departament: Ensenyament
ORDRE ENS/182/2017, de 26 de juliol, per la qual s'estableix el currículum del cicle formatiu de grau superior d'Organització i Control d'Obres de Construcció.
Enllaç: currículum.