dimarts, 22 d’agost del 2017

Contractació de personal per atendre alumnes amb necessitats educatives especials 2017-18(ref. BDNS 358013)

Referència: DOGC núm. 7438 (22/08/2017)
Departament: Ensenyament
RESOLUCIÓ ENS/2049/2017, de 28 de juliol, per la qual s'obre el procediment de convocatòria pública per a la concessió de subvencions destinades a la contractació de personal per atendre alumnes amb necessitats educatives especials, per al curs 2017-2018 (ref. BDNS 358013).
Enllaç: convocatòria.