divendres, 4 d’agost del 2017

Cicle formatiu de grau mitjà en artesania de complements de cuir

Referència: DOGC núm. 7426 (03/08/2017)
Departament: Ensenyament
DECRET 128/2017, d'1 d'agost, pel qual s'estableix el currículum del cicle formatiu de grau mitjà d'arts plàstiques i disseny en Artesania de Complements de Cuir de la família professional d'arts aplicades a la indumentària.
Enllaç: currículum.