dijous, 31 d’agost del 2017

Finançament addicional als centres privats en entorns de característiques socioeconòmiques desafavorides

Referència: DOGC núm. 7445 (31/08/2017)
Departament: Ensenyament
ORDRE ENS/198/2017, de 25 d'agost, per la qual s'aproven les bases reguladores del procediment de concessió de subvencions per dotar de finançament addicional els centres privats que presten el Servei d'Educació de Catalunya en entorns de característiques socioeconòmiques desafavorides.
Enllaç: bases.