dilluns, 30 de març de 2009

Convocatòria del Concurs d'Oratòria en diverses llengües

Referència: DOGC núm. 5349 - 30/03/2009
Departament: Educació
RESOLUCIÓ EDU/791/2009, de 12 de març, per la qual s'obre la convocatòria pública del Concurs d'Oratòria en diverses llengües, per al curs 2008-2009. (Pàg. 26787)
Termini: de 20 dies lectius des de l'endemà de la publicació d'aquesta Resolució al DOGC