dimecres, 18 de març del 2009

Preinscripció i matrícula a l'Institut d'Educació Secundària Obert de Catalunya

Referència: DOGC núm. 5339 - 16/03/2009
Departament: Educació
RESOLUCIÓ EDU/632/2009, de 5 de març, per la qual s'aproven les normes de preinscripció i matrícula a l'Institut d'Educació Secundària Obert de Catalunya per al curs 2009-2010. (Pàg. 21729)