diumenge, 8 de març de 2009

Proves d'accés als cicles d'arts plàstiques i disseny per als centres de titularitat privada

Referència: DOGC núm. 5333 - 06/03/2009
Departament: Educació
RESOLUCIÓ EDU/551/2009, de 19 de febrer, per la qual es convoquen les proves específiques d'accés als cicles de formació específica de grau mitjà i de grau superior d'arts plàstiques i disseny corresponents a l'any 2009 per als centres de titularitat privada, i se'n defineix el procediment d'execució. (Pàg. 18716)