dimarts, 17 de març de 2009

Proves d'accés de grau superior del Liceu

Referència: DOGC núm. 5338 - 13/03/2009
Departament: Educació
RESOLUCIÓ EDU/618/2009, de 9 de març, per la qual es convoquen les proves d'accés als ensenyaments de grau superior de música del centre autoritzat de grau superior de música del Liceu, de Barcelona, per al curs 2009-2010. (Pàg. 21356)