dimarts, 3 de març de 2009

Convocatòria programa Forma i Contracta

Referència: DOGC núm. 5329 - 02/03/2009
Departament: Treball
RESOLUCIÓ TRE/479/2009, de 23 de febrer, per la qual es convoquen les subvencions del programa Forma i Contracta per a la realització d'accions de formació amb compromís de contractació per a l'any 2009. (Pàg. 16535)
Termini: fins al 30 de setembre de 2009