dijous, 27 de juliol del 2017

Cicle formatiu de grau mitjà d'activitats comercials

Referència: DOGC núm. 7421 (27/07/2017)
Departament: Ensenyament
ORDRE ENS/163/2017, de 21 de juliol, per la qual s'estableix el currículum del cicle formatiu de grau mitjà d'activitats comercials.
Enllaç: currículum.