dijous, 20 de juliol del 2017

Programes de formació i inserció

Referència: DOGC núm. 7416 (20/07/2017)
Departament: Ensenyament
ORDRE ENS/157/2017, de 14 de juliol, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions a centres educatius, per al desenvolupament de programes de formació i inserció.
Enllaç: bases.