dimecres, 26 de juliol del 2017

Cicle formatiu de grau superior d'integració social

Referència: DOGC núm. 7420 (26/07/2017)
Departament: Ensenyament
ORDRE ENS/162/2017, de 19 de juliol, per la qual s'estableix el currículum del cicle formatiu de grau superior d'integració social.
Enllaç: currículum.