divendres, 28 de juliol del 2017

Escolarització d'infants de zero a tres anys a les llars d'infants de titularitat privada d'iniciativa social

Referència: DOGC núm. 7421 (27/07/2017)
Departament: Ensenyament
ORDRE ENS/164/2017, de 21 de juliol, per la qual s'aproven les bases reguladores del procediment de concessió de subvencions destinades a l'escolarització d'infants de zero a tres anys a les llars d'infants de titularitat privada d'iniciativa social.
Enllaç: bases.