diumenge, 23 de juliol del 2017

Proves per a l'obtenció dels títols de tècnic i tècnic superior de determinats cicles formatius 2017

Referència: DOGC núm. 7417 (21/07/2017)
Departament: Ensenyament
RESOLUCIÓ ENS/1736/2017, de 17 de juliol, per la qual es convoquen les proves per a l'obtenció dels títols de tècnic/a i tècnic/a superior de determinats cicles formatius de formació professional inicial corresponents a l'any 2017.
Enllaç: convocatòria.