divendres, 20 d’octubre del 2017

Programa experimental de suport a la certificació dels coneixements de llengües estrangeres 2017-18

Referència: DOGC núm. 7477 (19/10/2017)
Departament: Ensenyament
RESOLUCIÓ ENS/2417/2017, de 16 d'octubre, per la qual es crea el Programa experimental de suport a la certificació dels coneixements de llengües estrangeres en determinats ensenyaments, i s'obre convocatòria pública per a la selecció de centres educatius interessats a formar-ne part a partir del curs 2017-2018.
Enllaç: programa.