dissabte, 21 d’octubre del 2017

Avaluació i acreditació de les competències professionals adquirides 2017-18

Referència: DOGC núm. 7478 (20/10/2017)
Departament: Ensenyament
RESOLUCIÓ ENS/2423/2017, de 29 de setembre, per la qual s'obre convocatòria del procediment d'avaluació i acreditació de les competències professionals adquirides a través de l'experiència laboral o de vies no formals de formació per al curs 2017-2018 en centres que depenen del Departament d'Ensenyament.
Enllaç: convocatòria.