dimarts, 17 d’octubre del 2017

Finançament addicional els centres privats en entorns de característiques socioeconòmiques desafavorides 2017-18

Referència: DOGC núm. 7475 (17/10/2017)
Departament: Ensenyament
RESOLUCIÓ ENS/2381/2017, de 4 d'octubre, per la qual s'obre el procediment de convocatòria pública per a la concessió de subvencions per dotar de finançament addicional els centres privats que presten el Servei d'Educació de Catalunya en entorns de característiques socioeconòmiques desafavorides, per al curs 2017-2018 (ref. BDNS 365461).
Enllaç: convocatòria.