dijous, 19 d’octubre del 2017

Atenció educativa a l'alumnat

Referència: DOGC núm. 7477 (19/10/2017)
Departament: Ensenyament
DECRET 150/2017, de 17 d'octubre, de l'atenció educativa a l'alumnat en el marc d'un sistema educatiu inclusiu.
Enllaç: decret.