dimarts, 24 d’octubre del 2017

Selecció i acreditació de centres formadors

Referència: DOGC núm. 7480 (24/10/2017)
Departament: Ensenyament
ORDRE ENS/237/2017, de 17 d'octubre, per la qual s'estableix el procediment per a la selecció i acreditació de centres formadors i es regula el desenvolupament de les pràctiques acadèmiques externes en aquests centres.
Enllaç: selecció.