dilluns, 16 d’octubre del 2017

Prova d'avaluació de quart curs de l'ESO 2017-18

Referència: DOGC núm. 7474 (16/10/2017)
Departament: Ensenyament
RESOLUCIÓ ENS/2365/2017, de 4 d'octubre, per la qual s'aproven les directrius per a la realització de la prova d'avaluació de quart curs de l'educació secundària obligatòria i es convoca la prova per al curs 2017-2018.