dilluns, 29 de novembre del 2010

Convocatòria del Programa d'Aprenentatge Permanent de la Unió Europea 2011-13

Referència: DOGC núm. 5765 - 29/11/2010
Departament: Educació
ORDRE EDU/552/2010, de 23 de novembre, per la qual s'obre la convocatòria del Programa d'Aprenentatge Permanent de la Unió Europea corresponent al període 2011-2013. (Pàg. 87045)